1982 yılında Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde doğdu. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversite’sindeki eğitimini tamamladıktan sonra Ful-bright bursiyeri olarak gittiği A.B.D.’de Illinois State Üniversite’sinde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında 2006 yılında lisansüstü eğitimini tamamladı; ardından aynı üniver-siteden 2014 yılında Orientalist Discourse(s): Western Representations of the Ottoman Society, Eastern Women and the Harem in Nineteenth Century Travel Writing, Fiction, and Art isimli teziyle doktorasını aldı. 2007-20013 yılları arasında İllinois State Üniversitesi’nde, 2013-2014 arasında State University of New York at Gene-seo’da öğretim görevlisi olarak uzmanlık alanında dersler verdi. 2015 yılından beri de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir. MLA, M/MLA, ve NeMLA gibi alanında önde gelen uluslararası konferanslarda sunumlar ve oturum başkanlıkları yapmıştır. Uluslararası hakemli ve prestijli dergilerde yayınlanmış makaleleri olan akademisyenin Batı’da ‘öteki’ algısı ve medya araştırmaları doğrul-tusunda 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yazdığı 15 Temmuz Darbe Girişimi Batı Medyası Söylem Analizi: Neo-Emperyalizm, İslamofobi ve Oryantalizm adlı kitabı darbe girişiminin yıldönümünde yayınlanmıştır. Bu kitabın İngilizce çevirisi halen yapılmakta olup, Disinformation: How did the Western Media see Turkey’s July 15 Coup Attempt? A Discourse Analysis: Orientalism, Neo-imperialism and Islamophobia başlığıyla Kopernik Kitap tarafından yayınlanması planlanmaktadır. Akade-misyenin 19. yy İngiliz Edebiyatı uzmanlığının yanı sıra başlıca ilgi ve araştırma konuları arasında Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür Çalışmaları bağlamında Osmanlı Tanzimat sonrası tarih ve edebiyatı, Postcolonyalizm, Oryantalizm, Kadın Çalışmaları, Osmanlı’da ve İslam’da kadın, medya ve sinema temsilleri, “Öteki” sayılabilir. Evli ve çok şirin bir kız çocuğu annesidir.