İskoç kökenli bir Müslüman olan Abdülkadir el-Murabıt 1930 doğumlu. Müslüman olmadan önceki dönemde oyun yazarlığı ve aktörlük yaptı. 1967’de Fas’ta Müslüman oldu ve Abdülkadir es-Sufi adını alarak Darkavi Şeyhi Şeyh Muhammed ibn el-Habib’e intisab etti. Şeyhinin vefatından sonra Şeyh olan Abdülkadir es-Sufi, görüşlerindeki farklılaşmaya paralel olarak sonradan Abdülkadir el-Murabıt adını aldı. Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’a yerleşmiş olan Abdülkadir el-Murabıt, kurmuş olduğu Murabıtun Hareketi’ni buradan yönetiyor. Kendisinin Gariplerin Kitabı, Cihad, Yüz Basamak, Ayetlerden İşaretler ve Muhammedi Yol adlı kitapları geçmiş yıllarda Türkçe’ye çevrilerek ülkemizde yayınlandı.