Muhyiddin İbn-i Arabi, 1165 yılında Endülüs’te, Mürsiye şehrinde doğdu. İslam ülkelerine uzun yolculuklar yaptığı yaşamı boyunca birçok sufi-den tasavvuf eğitimi aldı. Bu yolculuklardan birinde Konya’ya geldi ve burada, henüz çocuk yaşlardaki Sadreddin Konevî’nin dul annesi ile evlendi. Bir çok eseri bulunan ve özellikle Fütühat-ı Mekkiye ve Fusûs el-Hikem adlı eserleriyle tanınan Muhyiddin ibn Arabî 1239 yılında Şam’da hayata gözlerini yumdu. Kendisi tasavvufa büyük bir düşünsel derinlik kazandıran eserleriyle derin bir tefekkür odağı olmayı günümüzde de sürdürüyor.